Spis treści:

Klasy wkładek do drzwi
Kategoria użytkowania wkładek do zamków
Cykle próbne/trwałość wkładek bębenkowych
Masa drzwi w klasyfikacji wkładek
Odporność ogniowa wkładek bębenkowych
Bezpieczeństwo wkładek do zamków
Odporność na korozję i temperaturę wkładek
Zabezpieczenie kodu klucza
Odporność wkładki bębenkowej na atak
Antywłamaniowe wkładki typu C - czyli klasyfikacja według normy PN-91/B-94461/02
Atestowane wkładki bębenkowe Winkhaus
Konfigurator wkładek patentowych Winkhaus

Klasy wkładek do drzwi

Wybór wkładek do zamków drzwiowych dostępnych w Polsce jest bardzo szeroki. Opis budowy wkładki oraz oferowanych przez nią właściwości użytkowych, może jednak nie wystarczyć do rzetelnego i obiektywnego porównania najważniejszych cech wkładek różnych producentów.

Klasy wkładek patentowych do drzwi

Z pomocą przychodzi klasyfikacja według normy DIN-EN 1303:2015. Wyodrębnia ona osiem podstawowych parametrów wkładki. Można je znaleźć na opakowaniu oraz w dokumencie certyfikującym dany produkt.

Klasyfikacja wkładek Winkhaus Polska zgodnie z normą DIN-EN 1303:2015

* klasyfikacja sporządzona na podstawie opinii eksperckiej nr 20676399-001-R2-GS-BS Kan/Kru, DMT GmbH & Co.KG
** klasa wyrobu uzależniona od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia

Zabezpieczenie kodu klucza - może przyjmować wartość od 1 do 6. Im wyższa wartość, tym lepsze zabezpieczenie.
Odporność na atak danej wkładki wyraża się poprzez zaszeregowanie jej do jednej z pięciu klas (od 0 do D). Im wyższa klasa, tym wkładka jest bardziej odporna. Klasa 0 oznacza brak odporności wkładki na wiercenie i atak mechaniczny.

W dalszej części artykułu omówimy znaczenie poszczególnych pozycji tabeli i przedstawimy wartości, jakie mogą one przyjmować.

1 - Kategoria użytkowania wkładek do zamków

Dla wszystkich wkładek kategoria użytkowania przyjmuje zawsze wartość 1. Oznacza to, że jest to produkt przeznaczony “do użytkowania przez osoby mające wysoką motywację do uważnego posługiwania się wkładkami bębenkowymi, przy małym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania”. Podstawowym założeniem jest tu zatem to, że po zamontowaniu, wkładki będą użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a więc bez używania nadmiernej siły i zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Po więcej informacji zapraszamy do artykułu Jak użytkować i montować wkładki bębenkowe?

2 - Cykle próbne/trwałość wkładek bębenkowych

Wkładkę bębenkową może definiować jedna z trzech klas trwałości:
Klasa trwałości wkładek patentowych

Im wyższa klasa, tym więcej bezawaryjnych otwarć i zamknięć (cykli próbnych) można wykonać daną wkładką.

3 - Masa drzwi w klasyfikacji wkładek

Wkładki nie posiadają wymagań dotyczących masy drzwi, w jakich zostaną zamontowane, dlatego wszystkie posiadają klasę 0 (brak wymagań).

4 - Odporność ogniowa wkładek bębenkowych

Wkładka bębenkowa może posiadać dwie klasy odporności ogniowej:

  • 0 - oznacza, że nie może być stosowana w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych,
  • 1 - wkładka jest odpowiednia do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych, pod warunkiem pozytywnej oceny udziału wkładki bębenkowej w odporności ogniowej określonych zestawów drzwiowych przeciwpożarowych lub dymoszczelnych.

5 - Bezpieczeństwo wkładek do zamków

Kategoria ta odnosi się przede wszystkim do drzwi ewakuacyjnych i zabezpieczeń antypanicznych. Występuje tu tylko jedna możliwa wartość: klasa 0 (brak wymagań).

6 - Odporność na korozję i temperaturę wkładek

Do oznaczenia poziomu odporności na korozję oraz działanie wkładki w skrajnych temperaturach używa się jednej z czterech klas:

Odporność wkładek patentowych na korozję

7 - Zabezpieczenie kodu klucza

Wkładka może przyjmować w tej kategorii wartości od 1 do 6. Im wyższa klasa wkładki, tym lepsze zabezpieczenie. O przyporządkowaniu wkładki do danej klasy decyduje między innymi jej budowa:

Zabezpieczenie kodu klucza wkładki patentowej

X1 - przed rozpoczęciem badania trwałości
X2- po zakończeniu badania trwałości

8 - Odporność wkładki bębenkowej na atak

Odporność wkładki na różnego rodzaju próby siłowego sforsowania wyraża się poprzez zaszeregowanie jej do jednej z trzech klas (od 0 do 2). Im wyższa klasa, tym wkładka jest bardziej odporna. Klasa 0 oznacza brak odporności wkładki na wiercenie i atak mechaniczny.

Odporność wkładki patentowej na atak

 

Antywłamaniowe wkładki typu C - czyli klasyfikacja według normy PN-91/B-94461/02

Do określenia odporności wkładek na włamanie według normy PN-91/B-94461/02, służyły klasy T, A, B i C. Atest w klasie C oznaczał wkładkę o najwyższej odporności. I choć obowiązująca norma PN-EN 1303 posługuje się inną nomenklaturą, starsze nazewnictwo ciągle jest dość powszechnie używane i wykorzystywane przez jednostki certyfikujące. Dlatego też warto wiedzieć, jakie wymagania w kontekście antywłamaniowości musiały spełnić wkładki danej klasy według poprzedniej normy:

Klasyfikacja wkładek patentowych według normy

Atestowane wkładki bębenkowe Winkhaus

Wybierając wkładkę do drzwi wejściowych warto kierować się przede wszystkim jakością potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami i atestami. Mając dostęp do klasyfikacji danej wkładki według normy PN-EN 1303:2007, możemy bardziej precyzyjnie porównywać ze sobą różne produkty. Jeśli kilka wkładek ma identyczne parametry, wówczas prawdopodobnie czynnikiem decydującym będzie cena lub względy estetyczne.

  • Od 2015 roku wprowadzono nowelizację normy na wkładki bębenkowe PN-EN 1303:2015. W stosunku do wersji z 2007 zmienił się w klasyfikacji sposób oznaczenia odporności na atak (kolumna 8). W nowym wydaniu oznaczenie 0,1,2 zmieniono na 0,A,B,C,D.
  • W obu normach z roku 2007 i 2015, klasa C (w kolumnie 6) odnosi się do odporności na korozję wkładki. W związku z tym, że przez wiele lat określenie “wkładki klasy C” kojarzyło się z jej właściwościami antywłamaniowymi, może to być mylące. Pamiętajmy zatem, że w obowiązującej klasyfikacji odporność wkładki na włamanie określona jest dwiema ostatnimi cyframi (Zabezpieczenie kodu klucza oraz Odporność na atak).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą atestowanych wkładek mechanicznych oraz elektronicznych firmy Winkhaus, która dostępna jest pod adresem: https://sklep.winkhaus.pl/pl/akcesoria-do-drzwi/wkladki-patentowe-atestowane

Wkładki patentowe atestowane XT z płaskim kluczem
XT51 N 30/50 Wkładka bezp sprz
448,37  zł
XT04 N 55/30 Wkładka bęb z gałką
491,77  zł
XT01 N 30/65 Wkładka bęb dwust
501,61  zł
XT51 N 50/65 Wkładka bezp sprz
554,79  zł

Elementy 1 do 4 8 całkowita

Konfigurator wkładek patentowych Winkhaus

W doborze wkładek mechanicznych i elektronicznych pomocny może być konfigurator wkładek dostępny na stronie: https://sklep.winkhaus.pl/pl/konfigurator-wkladek
Sprawdź jakie wkładki patentowe są dostępne w naszej ofercie. Dowiedz się jakie mają zabezpieczenia. Wysyłając formularz z wybranymi wkładkami zapytaj o ceny wkładek.

Konfigurator wkładek Winkhaus


Napisała: Irena Sokołowska-Szypiłło