W tym artykule przeczytasz o:
1. System kontroli dostępu.
2. Kontrola dostępu – definicja
3. System kontroli dostępu – co to jest?
4. Co to jest i z czego składa się mechaniczna organizacja dostępu?
5. Zalety elektronicznego systemu kontroli dostępu
6. Z czego składa się elektroniczny system kontroli dostępu zasilany zewnętrznie i jak działa?
7. Elektroniczny system kontroli dostępu bez kabli Winkhaus blueSmart
8. Funkcje dodatkowe elektronicznych systemów kontroli dostępu
9. Zastosowanie systemów kontroli dostępu

System kontroli dostępu

W rankingach zagrożeń dla świata od lat dominuje troska o niekontrolowane zmiany, jakie dokonują się w środowisku naturalnym. Obok zmian klimatycznych, jedną z najważniejszych bolączek współczesnego człowieka jest także obawa przed utratą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa pojmowanego globalnie i tego warunkującego komfort życia i codzienności.

system kontroli dostępu

Kontrola dostępu – definicja

Bezpieczeństwo zatem wymaga określonych działań i to najlepiej kontrolowanych. Czym zatem jest kontrola dostępu? To przedsięwzięcie środków mających na celu zapewnienie ograniczonego i najlepiej w pełni kontrolowanego dostępu jednostki do określonego zasobu dóbr, danych, czynności w ściśle określony sposób. A prościej? To zapewnienie bezpieczeństwa za pomocą określonych środków. Środki kontroli dostępu mają dokładnie zdefiniowane prawa dostępowe: definiuje się zatem zakres dostępu, czas, kontrolowany obszar, zastrzeżenia, nadaje identyfikatory. Ważnym elementem kontroli dostępu jest także nadzór i możliwość rewidowania nadanych praw. Tyle ogólna definicja.

System kontroli dostępu – co to jest?

Jakie zatem ma ona przełożenie w praktyce? Zapewnieniu bezpieczeństwa służą systemy kontroli dostępu. Będą one na tyle skuteczne, na ile uda się realnie (także mechanicznie) za ich pomocą ograniczyć dostęp. W świecie wirtualnym takich mechanicznych zabezpieczeń trudno szukać – dostęp do danych zamykają hasła, loginy i specjalne procedury. W realnym świecie drzwi, szlabany, bramki obrotowe, by spełniły funkcję bezpieczeństwa, muszą zostać wyposażone we wkładki, antaby, zamki. Te zaś, spięte w systemy, strzegą bezpieczeństwa. Nie inaczej!

Co to jest i z czego składa się mechaniczna organizacja dostępu?

Wszystko zaczęło się od jednego klucza. Poszukując komfortu i wygody wymyślono, by za pomocą jednego, specjalnie wyfrezowanego klucza zamknąć dwie, trzy i więcej wkładek zamontowanych w jednych lub w wielu drzwiach. Tak zwany „system jednego klucza” to wynalazek ubiegłego stulecia. Do dzisiaj jednak znakomicie sprawdzający się w domkach jednorodzinnych, a nawet mieszkaniach. Ten prosty system niestety nie radził już sobie w rozbudowanych strukturach organizacyjnych dużych obiektów – firmach, budynkach użyteczności publicznej, biurowcach. Tam bowiem potrzebne były jego wielokierunkowe multiplikacje. Systemy mechaniczne, zwane również masterkey, bo o ich mowa, składają się z mechanicznych wkładek systemowych i obsługiwane są za pomocą kluczy. Wkładki są odpowiednio kodowane, zaś klucze posiadają ściśle zdefiniowane uprawnienia. Prawa dostępowe dla poszczególnych punktów - wkładek i kluczy – są określane przed wyprodukowaniem mechanicznego systemu organizacji dostępu na podstawie planu klucza. Koncepcja przydzielania praw jest zatem niezwykle ważnym etapem zastosowania systemu. Oczywiście system taki można modyfikować, dostosowując do wybranych wkładek nowe klucze. Sprawa jednak nieco się komplikuje, gdy zaginie choć jeden klucz. W systemach mechanicznych konieczna jest wówczas wymiana wkładek, które zagubiony klucz otwierał, lub ich czasochłonne i kosztowne przekodowanie.
Czy jest zatem alternatywa do mechanicznej organizacji dostępu?

Zalety elektronicznego systemu kontroli dostępu

Owszem – elektronika. Stanowi niejako kolejny etap rozwoju organizacji dostępu do budynków.
Zaletą elektronicznej kontroli dostępu jest przede wszystkim niezależność i elastyczność nadawania uprawnień. W odróżnieniu od wariantu mechanicznego prawa dostępowe mogą tu być nadawane bez ograniczeń czasowych i na każdym etapie eksploatacji systemu. Nie wiąże się to z koniecznością przekodowania systemowych wkładek, ani ich wymiany. Prawa dostępowe nadawane są przez administratora za pomocą specjalnego oprogramowania w komputerze.
Elektroniczny system kontroli dostępu może być zasilany zewnętrznie, za pomocą specjalnego okablowania, które trzeba już zaplanować na etapie projektu instalacji budynku. Można go także zamontować w budynkach już istniejących, jednakże liczyć się wówczas należy z dodatkowymi kosztami remontu. Idealnym zatem rozwiązaniem jest jego wariant działający niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, elektroniczny system kontroli dostępu działający bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci wirtualnej, będący połączeniem zalet systemów offline i online. Takim jest właśnie Winkhaus blueSmart.
Szczegółowo o różnicach systemów online-offline można przeczytać w artykule: System kontroli dostępu offline czy online - tutaj.

Z czego składa się elektroniczny system kontroli dostępu zasilany zewnętrznie i jak działa?

Aby móc wejść do pomieszczenia zgodnie z nadanym uprawnieniem użytkownik musi zostać odpowiednio zidentyfikowany przez urządzenia wejściowe montowane bezpośrednio w drzwiach jak czytniki zbliżeniowe, które współpracują ze sterownikami kontroli dostępu, elektrozaczepami, ryglami czy elektromagnesami. Na rynku popularnymi są czytniki numeryczne lub pastylek Dallas iButton, czy kart. Coraz większe zaufanie zyskują jednak czytniki biometryczne – skanery linii papilarnych czy siatkówki oka. Identyfikatorami mogą być zaś karty zbliżeniowe, karty z chipem, z kodem kreskowym, pastylki Dallas iButton, breloki, piloty, opaski na rękę RFID. Odczytywane lub zeskanowane dane użytkownika przesyłane są z czytników za pomocą odpowiednich sterowników do oprogramowania sterującego. Takim sposobem rewidowane są prawa dostępowe, w konsekwencji zaś otwieranie lub blokowanie drzwi. Pamiętajmy jednak, że komunikacja między poszczególnymi elementami tego systemu odbywa się za pomocą specjalnego okablowania.

Jeden system do wszystkich budynków

Elektroniczny system kontroli dostępu bez kabli Winkhaus blueSmart

Zasilanie zewnętrzne warunkuje pracę opisanego wyżej systemu. Bez elektrycznego wsparcia tego typu elektroniczny system przestaje funkcjonować, zatem wymagane jest zapewnienie zasilania akumulatorowego lub podtrzymującego napięcie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Można tego uniknąć stosując elektroniczny system kontroli Winkhaus blueSmart. Ten montowany bez okablowania i to na każdym etapie eksploatacji budynku, zarządzany jest profesjonalnym oprogramowaniem i przeznaczony do obiektów wymagających zainstalowania czytników i z rozbudowaną strukturą pomieszczeń. Alternatywą jest system blueCompact sterowany aplikacją na smartfony, dla mniejszych firm, przychodni, kancelarii, a nawet domów jednorodzinnych samodzielnych lub połączonych z budynkami działalności gospodarczej.
Elektroniczny system kontroli dostępu blueSmart składa się z wkładek elektronicznych i elektronicznych kluczy systemowych. Komunikacja odbywa się za pomocą fal radiowych zawsze wtedy, kiedy klucz ma kontakt z wkładką. Łącznikiem między wkładkami, kluczami i oprogramowaniem jest czytnik online. Ten wymaga okablowania, jako jedyny element systemu, jednak w przypadku braku zasilania kontrola zostaje w pełni zachowana bez konieczności instalacji urządzeń podtrzymujących napięcie.

Funkcje dodatkowe elektronicznych systemów kontroli dostępu

Oprócz funkcji podstawowej, jaką jest kontrola dostępu do pomieszczeń, czyli zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, systemy elektroniczne posiadają długą listę funkcji dodatkowych. Dzięki ich zintegrowaniu z systemami inteligentnego zarzadzania budynkiem: systemami alarmowymi, oświetleniowymi, a także rejestratorami czasu pracy, sterowania urządzeniami biurowymi, systemami smartHome elektroniczna kontrola dostępu stała się we współczesnym projektowaniu i architekturze elementem często już bezwzględnie wymaganym.

Master Key - sterowanie urządzeniami biurowymi

Zastosowanie systemów kontroli dostępu

Kontrola dostępu jest zawsze potrzebna tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi, urządzeń, informacji oraz dokumentów, gdzie oddzielenie stref prywatnych od służbowych jest niezbędne i warunkuje sprawną komunikację wewnętrzną. Jest więc idealnym rozwiązaniem dla budynków użyteczności publicznej, szkół, szpitali, hoteli, przedsiębiorstw, biurowców. Im bardziej rozbudowana struktura wewnętrzna budynku, tym większy zakres funkcji posiadać musi system kontroli dostępu.


Zapytaj naszego eksperta

Chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli dostępu? Zastanawiasz się jakie rozwiązanie sprawdzi się w Twoim domu czy firmie?

Skontaktuj się z naszym ekspertem telefonicznie lub wypełnij formularz kontaktowy.

+48603115482


Autor tekstu: Kamilla Los-Marszałek