Systemy MASTER KEY dla
obiektów

 
W większych obiektach o rozbudowanej hierarchii kontroli dostępu zastosowanie znajdują systemy klucza generalnego. Systemy klucza generalnego pozwalają na stworzenie zaawansowanego systemu kontroli dostępu w dużych budynkach.
 
 

Duży potrzebuje więcej

System klucza generalnego jest w praktyce sumą mniejszych systemów klucza grupowego z tym, że teraz nadrzędną rolę odgrywa klucz generalny otwierający zazwyczaj wszystkie zamknięcia pojedyncze w danym budynku. System ten może współpracować również z jednym lub wieloma wkładkami centralnymi. Systemy te stosuje się w dużych biurowcach, bankach, hotelach, szpitalach oraz innych obiektach, gdzie duży nacisk kładzie się na stworzenie odpowiedniej organizacji.
 

Systemy zabezpieczeń

Systemy zamknięć nie tylko zabezpieczają przed wtargnięciem z zewnątrz, ale także biorą udział w organizacji wewnętrznej obiektów. Wkładki, kodowane odpowiednio do struktury organizacyjnej, umożliwiają dostęp do poszczególnych pomieszczeń tylko osobom upoważnionym.
 
 

Systemy mechaniczne

 
Systemy zamknięć nie tylko zabezpieczają przed wtargnięciem z zewnątrz, ale także biorą udział w organizacji wewnętrznej obiektów. Wkładki, kodowane odpowiednio do struktury organizacyjnej, umożliwiają dostęp do poszczególnych pomieszczeń tylko osobom upoważnionym.
 
PRODUKTY
 
keyTec RPS Przejdź>

 
keyTec X-tra Przejdź>
 
 

Systemy elektroniczne

 
Winkhaus oferuje rewolucyjne technologie kontroli dostępu, umożliwiające o wiele bardziej efektywne zarządzanie budynkami niż dotychczas.

Wkładki elektroniczne to doskonałe rozwiązanie dla obiektów, których użytkownicy często się zmieniają.
 
PRODUKTY
 
BlueSmart Przejdź>